Før Kamp: Fredag 11.desember
December 10, 2015
Før Runden: Lørdag 12. desember
December 11, 2015