Før Runden: Lørdag 20. februar
February 17, 2016
Før Runden: Tirsdag 23. februar
February 20, 2016