Før Runden: Lørdag 23. september
September 20, 2017
Før Runden: Tirsdag 26. september
September 24, 2017