Før Runden: Mandag 28. desember
December 27, 2015
Før Runden: Fredag 1. januar
December 31, 2015