Før Runden: Tirsdag 29. desember
December 29, 2015
Før Runden: Lørdag 2. januar
January 1, 2016